Vores indtægter

Indtægter i 2016

Sådan fordelt Røde Kors’ indtægter sig i 2016:

RK-indtægter_2016