Organisation

Organisation

Røde Kors Danmark er organiseret med en central administration under ledelse af en generalsekretær, som sammen med en frivillig hovedbestyrelse for 33.000 frivillige udfører arbejdet med at hjælpe sårbare nationalt og internationalt.

I Danmark er p.t. 9000 beskæftiget med sociale aktiviteter, som for eksempel besøgstjenesten, vågetjenesten eller integrationsaktiviteter. Omkring 5000 unge deltager i Ungdommens Røde Kors aktiviteter. Næsten 9000 frivillige driver 241 Røde Kors-butikker. Næsten 5000 frivillige i nørkleaktiviteten. Næsten 1000 frivillige på asylcentrene.

-    210 lokale Røde Kors afdelinger
-    33.000  frivillige
-    47.000 medlemmer
-    5.500 personer er indkvarteret på Røde Kors-asylcentre
-    28.000 giver fast et bidrag til Røde Kors
-    6 % var Røde Kors' administrationsprocent i 2016

Røde Kors' seneste årsregnskab findes på rodekors.dk