Historien

Historien

Røde Kors har i mere end 150 år bygget på samme idé. Vi hjælper mennesker i nød, uanset hvem og hvad de er. Røde Kors er en neutral og upolitisk organisation, men har samtidig holdninger og taler de sårbares sag, både nationalt og internationalt. Alle verdens lande har givet Røde Kors en unik særstatus, et mandat, der er skrevet ind i Genevekonventionerne, og det betyder, at vi altid skal have adgang til at hjælpe mennesker i nød uden at tage hensyn til deres nationalitet, race, køn eller politiske holdning. Vi skal hjælpe de mest trængende først.

Internationalt består Røde Kors i dag af 17 millioner frivillige i 190 lande. Vi har 30.000 frivillige knyttet til Røde Kors i Danmark. De yder en indsats i butikkerne, i besøgstjenesterne, som samaritter, nørklere, netværkspersoner, vågekoner og meget andet. Der er i dag 210 lokale danske afdelinger af Røde Kors. Hertil kommer Ungdommens Røde Kors. Frivillighed er alle steder den drivende kraft.

Røde Kors har næsten 47.000 medlemmer i Danmark. Op mod 28.000 mennesker bidrager med en fast donation hver måned, mens endnu flere støtter med beløb, når katastrofen rammer.

Overordnet bygger Røde Kors’ arbejde på syv principper, som er de samme overalt i verden. De gælder og er vejledende under katastrofer, krig og udviklingsprojekter i den 3. verden. De syv principper er Røde Kors’ fundament og handler om medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed, almengyldighed og enhed, så der kun er ét Røde Kors-selskab i hvert land.

Beskrivelse

Der er mange forskellige typer aktiviteter i Røde Kors’ afdelinger, og der sker hele tiden en udvikling, hvor nye aktiviteter kommer til, når der opstår nye behov, mens andre i nogle tilfælde udfases langsomt, hvis behovet forsvinder eller andre overtager opgaverne.

I 1950’erne oprettede mange afdelinger for eksempel både børnehaver og plejehjem i Danmark, i 2003 opstod Qnet, der hjælper voldsramte kvinder, og i 2015 blev ”Venner viser vej” en realitet i forbindelse med, at asylsøgere fra især Syrien, Afghanistan og Afrika begyndte at strømme til Europa og Danmark i titusindvis.

Rigtig mange aktiviteter overlever også i bedste velgående år efter år, fordi der stadig er brug for dem. Det gælder for eksempel undervisning i førstehjælp, der første gang fandt sted i 1883, og uddannelse af samaritter.

Nationalt og internationalt er Røde Kors verdens største humanitære organisation og hjælper overalt mennesker igennem ensomhed, krige og katastrofer. Vi er til stede, for at mennesker ikke skal dø alene, når krigen raser, eller når naturkatastrofer vender op og ned på menneskers liv.

Baggrund

Det var schweizeren Henry Dunant, der i 1859 lagde de første grundsten til Internationalt Røde Kors, da han på vej til at opsøge den franske kejser Napoleon III i Italien syd for Gardasøen kom forbi byen Solferino, der netop dén dag var præget af kaos. Tusindvis af soldater fra både den østrigske, italienske og franske hær var samme dag faldet i et stort slag lige udenfor Solferino, og da Henry Dunant passerede den lille by, flød byens gader af blod og var mere præget af sårede og døde soldater end af byens egne indbyggere. Alene i byens største kirke lå der 500 sårede mennesker på gulvet.

Henry Dunant blev meget chokeret, og selv om han ikke normalt var et praktisk menneske, gik han omgående i gang med at forsøge at organisere hjælp til de mange sårede soldater. Det førte siden til hans ide om at stifte en neutral, international organisation, der – baseret på frivillighed – skulle træde til og hjælpe syge og sårede soldater, uanset hvilken hær, religion eller tilhørsforhold, de måtte høre til eller have. På den måde kan man godt sige, at Røde Kors er født på slagmarken.

Henry Dunant skrev om sine oplevelser i bogen, ”Un souvenir de Solférino”, der i 1936 også kom på dansk med titlen ”Erindringer fra Solferino”. Mens Henry Dunant gik rundt blandt de sårede på slagmarken, var han klædt i et hvidt lærredsjakkesæt, og derfor begyndte de lokale at kalde ham Monsieur Blanc. Det smittede af på titlen på en film om ham, ”Manden i hvidt”, der kom i 1948.

Henry Dunant levede et stærkt omtumlet liv, fra han blev født af velhavende forældre i Geneve i 1828 og til han døde på et hvilehjem i den schweiziske by Heiden, ret forbitret, i 1910. Han beskrives som en drømmer og fantast, og i hans velstående familie blev velgørenhed betragtet som en pligt. Dunant var også finansmand og stod bag en række meget uheldige økonomiske transaktioner, hvor bekendte i hans omgangskreds led store tab, og han faldt derfor i unåde. Alligevel overlevede hans ideer i bedste velgående og førte til oprettelse af Røde Kors og vedtagelse af Genevekonventionerne.

Da den første Nobels Fredspris blev uddelt i 1901, fik Henry Dunant oprejsning. Han blev nemlig tildelt fredsprisen sammen med pacifisten Frédéric Passy.

Helt fra starten har Røde Kors været til stede i midten af verdens brændpunkter. Slaget ved Dybbøl i 1864, pleje af krigsfanger under 1. verdenskrig, De Hvide Busser, Jutlandia, Tsunamien og Haiti er blot et par nedslag i historien som – afhængigt af din alder – vil skabe billeder og genkendelse.

Grundstenen til verdens største humanitære organisation var en ganske enkel idé. Siden har Røde Kors udviklet sig og er vokset i størrelse og betydning – men ideen er den samme.

Røde Kors på dansk jord

Henry Dunant fik samlet en gruppe mennesker, som i 1863 stiftede det, der senere skulle blive til Den internationale Røde Kors Komité (ICRC). Den første krig, hvor Røde Kors var aktiv var faktisk i den danske- tyske krig i 1864. I de følgende år blev der dannet Røde Kors-selskaber i flere lande, og i dag er Røde Kors til stede i 186 lande.

I Danmark blev Foreningen af syge og såredes pleje under krigsforhold oprettet den 26. april 1876. De første år koncentrerede foreningen sig om at uddanne sygeplejersker og tilbyde førstehjælp til politifolk, skovarbejdere og andre med et særligt farligt job.

Siden skiftede foreningen navn til Dansk Røde Kors, og i 1917 blev grunden lagt til de første lokale afdelinger og det landsdækkende netværk af frivillige. I dag er der flere end 25.000 frivillige i Danmark og over 17 millioner internationalt.

Helsingør afdeling af Dansk Røde Kors blev oprettet i marts 1916.

Slaget ved Solferino i 1859

Henri Dunant

Henri Dunant