Patientstøtte

Patientstøtte

Frivillige støtter patienter og pårørende

Patientstøtteordningen er et tilbud til sygehusets eller sundhedshusets patienter og deres pårørende. De frivillige patientstøtter giver omsorg til patienterne og lindrer ensomhed.

De løser kun de opgaver, som de pårørende kan og må hjælpe med. De deltager således aldrig i hospitalets professionelle arbejde.

Patientstøtternes tilstedeværelse på sengeafsnit, ambulatorier eller i forhallen er med til at skabe ro og tryghed til glæde for både patienter, sygehuspersonale og pårørende.

Patientstøtterne kommer på Sundhedscentret ofte og regelmæssigt. Og de arbejder altid sammen med personalet på Sundhedscentrene for at give den bedste støtte.

På flere sygehuse fungerer patientstøtterne også som vejvisere for patienter og pårørende, der skal have hjælp til at finde vej til en afdeling eller til en undersøgelse.

Hvordan støtter de frivillige

De frivillige patientstøtters opgave er at være til stede, hvor der er behov for dem og give omsorg og støtte til patienter og pårørende.

Når de bemærker utrygge eller bekymrede patienter eller pårørende, kan de for eksempel:

  •  fungere som den pårørende, der ikke kan være til stede
  • vise vej til sundhedscentrets mange afdelinger
  • stå til rådighed for en snak, en gåtur, højtlæsning el.lign.
  • lytte til og holde patienten i hånden
  • hjælpe med mindre praktiske ting efter aftale med personalet, m at hente kaffe, avis, ringe efter taxi, osv.

 

Hvor finder du frivillige patientstøtter?

Patientstøtterne er synlige på sygehuset i deres røde skjorter eller Røde Kors-veste.

Som en patient sagde: “Hvor er det dejligt, at I står her og hjælper os. Det er ikke til at finde rundt.  Godt der er nogle, som gider gøre et stykke frivilligt arbejde.””

Røde Kors har knap 1000 frivillige patientstøtter fordelt på 30 hospitaler og sundhedscentre i hele landet.

Patientstøtteordningen er organiseret forskelligt fra sygehus til sygehus. Det afhænger af det lokale behov og mulighederne på det enkelte sygehus.

 

 

 

Bjarne Bymose er frivillig aktivitetsleder for Patientstøtte i Helsingør og omegn.

Kontakt Bjarne Bymose:  
Tlf.: 2221 6018
Mail: b.bymose@outlook.com