Velkomst

Velkomst

Frivillighed er hjertet i Røde Kors. Vores mere end 17 millioner frivillige i verden er forudsætningen for, at Røde Kors altid er til stede og for alt vores hjælpearbejde. I Syrien, hvor udenlandske hjælpearbejdere ikke har adgang til alle områder, er det lokale frivillige, der yder førstehjælp og deler nødhjælp ud – og hver dag sætter deres liv på spil. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv. Vi er 33.000 frivillige fordelt over hele landet. Derfor ser vi lokale behov og kan handle på dem. Røde Kors-frivillige i Danmark arrangerer blandt andet familielejre for udsatte familier, våger over døende, besøger ensomme, modtager nye danskere i integrationsaktiviteter, underviser i førstehjælp eller driver en Røde Kors-butik, der generer penge til hjælpearbejdet.

Beskrivelse

Røde Kors-frivillige i Danmark er organiseret i 210 lokale Røde Kors-afdelinger med selvstændige bestyrelser og forskellige aktiviteter og indsatsområder – alt efter lokale behov. Røde Kors afdelingerne samarbejder og hjælper hinanden med at løse forskellige opgaver. Der er næsten uendeligt mange måder at være frivillig på. Det kan være gennem et enkelt besøg om ugen hos et ensomt menneske, det kan være som chauffør for den lokale Røde Kors-butik hver anden dag, eller som butiksansvarlig en eftermiddag hver anden uge. Det er fuldstændig op til, hvem man er, hvad man kan, og hvad der er tid til.

Baggrund

Røde Kors er først og fremmest en organisation af frivillige, som på den ene eller anden måde bidrager til det humanitære arbejde, der både foregår i Danmark og i udlandet, i verdens brændpunkter. Det betyder, at Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, som ikke på nogen måde er tilskyndet af økonomiske fordele i sit arbejde, hvad enten det er ude eller hjemme. Røde Kors i Danmark har en vision nedfældet i sine vedtægter. Visionen siger, at Røde Kors ”gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper menneskelig nød, lidelse og diskrimination”.