Internationalt arbejde

Topfoto_togo_gruppe_1024

Venskabsprojekt Togo

Et af de internationale projekter, Røde Kors Helsingør har valgt at støtte økonomisk, er et sundhedsprogram i det lille fattige afrikanske land Togo. Røde Kors Helsingør bidrager med i alt kr. 125.000,- fordelt med kr. 25.000,- fra 2012 og fem år frem.

I starten af december oplevede 12 frivillige fra Røde Kors afdelinger på en studierejse til Togo effekten af denne udviklingshjælp. En af dem var Bjarne Bymose, aktivitetsleder og bestyrelsesmedlem i Røde Kors Helsingør. 

”Togo er eet af verdens fattigste lande, hvor børnedødeligheden er stor, og adgangen til rent vand er stærkt begrænset. Vi så, hvordan Røde Kors har bygget latriner og brønde som er med til at sikre, at blandt andet skolebørn kan få friskt vand og træning i at vaske hænder efter toiletbesøg. Det har stor betydning,” fortæller Bjarne, der i øvrigt er uddannet læge.

Tidligere foregik opvask, mens kvinderne sad  på jorden, tæt på den beskidte jord og med dyr pilende omkring. Nu sikrer vaskestativer i en meters højde, at opvask kan ske stående. Det er med til at fremme hygiejnen og nedsætte omfanget af alvorlige, vandbårne sygdomme som f.eks kolera.

Opvaskestativerne og oplysning om hygiejne er blot eet eksempel på, hvordan beboerne i en række fattige togolesiske landsbyer har fået stor gavn af den udviklingsbistand, som ydes via Røde Kors.

Indsatsen i Togo sker gennem tæt samarbejde med Togo Røde Kors, som har eksisteret siden landets fødsel i 1959.

Røde Kors’ lokalafdelinger i Danmark er gennem blandt andet salg af genbrugstøj med til at sikre bidrag til organisationens hjælpearbejde i udlandet. Det sker via såkaldte Venskabsprogrammer i 13 lande, hvoraf Togo er eet af dem.

Bjarne Bymose er kommet hjem med en bunke billeder, og en spændende oplevelse og erfaring rigere.

”Formålet med studieturen var også, at vi efterfølgende kan holde foredrag på skoler, biblioteker, pensionistforeninger eller hvor man måtte have lyst til at høre den spændende historie om Togo,” siger Bjarne, som er parat til at tage ud og fortælle, så tag endelig kontakt til ham for at høre nærmere om mulighederne.

Studietur til Kenya

12 frivillige fra hele landet i forskellige aldre blev i november udvalgt til en studietur til Kenya. Formålet med turen var at observere et andet lands Røde Kors og ved selvsyn lære om, hvordan Røde Kors arbejder i et land som Kenya. Holdet blev grundigt briefet inden afrejsen.

Besøgene omfattede forskellige projekter i henholdsvis Nairobi og Mombasa samt møder med de projektansvarlige. Og vi fik synliggjort det arbejde, Røde Kors udfører i Kenya.

Det var mere end overraskende at opleve det enorme arbejde de mange, mange frivillige gør for de forskellige projekter. Alt kørte på skinner, og resultaterne var fornemme. Jeg tror, at kenyansk Røde Kors må være det bedst fungerende i verden.

Ved besøgene i slumområderne i både Nairobi og Mombasa og under samtalerne med de frivillige medarbejdere, var det en overvældende styrke og et overvældende engagement, der mødte os. En enorm energi og tro på det arbejde, der bliver udført, formelig strømmede ud af hver en celle hos de frivillige. Glæde og tro på fremtiden. Optagethed og tro på, at den indsats, der gøres, bærer frugt.

Det var en fantastisk tur og respekten for Kenyansk Røde Kors vil for altid fylde mit hjerte: Det nytter..........bare man har engagementet.

Bente Kruger 

 

RK_web_portraet_bymose

Bjarne Bymose er frivillig aktivitetsleder for det internationale arbejde, som Røde Kors Helsingør støtter.
"Det var en fantastisk oplevelse at få lov til at besøge Togo og med mine egne øjne se den forskel vi kan gøre".
Kontakt:
Aktivitetsleder
Bjarne Bymose
2221 6018
b.bymose@outlook.com