Sorggrupper

Sorggrupper

Sorg opleves forskelligt fra person til person. Nogle klarer sorgarbejdet selv, mens andre har brug for hjælp til at bearbejde sorgen. De fleste oplever, at sorg er lettere at bære i fællesskab.

I en sorggruppe kan deltagerne få et frirum til at dele sorg og tanker med andre, der også har mistet. Erfaringer fra vore grupper viser, hvor vigtigt det er at få lov til at fortælle sin historie igen og igen uden skulle føle sig presset til hurtigt ”at komme videre.”

Hvem er de frivillige

Vi er gode til at lytte og har en god portion livserfaring og en positiv tilgang til livet. Både deltagerne og de frivillige har tavshedspligt om det, der foregår i gruppen.

Vores rolle er at hjælpe og støtte gruppen og sørge for det praktiske, bl.a. at møderne forløber under trygge og hyggelige rammer, og at alle får tid og mulighed for at dele deres oplevelser med gruppen.

Mødetid og -sted

Vi mødes hver anden uge i to timer i Helsingør eller omegn. Hvis der er flere sideløbende grupper i gang, kan der være flere lokaliteter. Ugedag og tidspunkt kan variere fra gruppe til gruppe. Det er gratis at deltage.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte aktivitetsleder, Ettie Dam.

Du kan også læse mere sorggrupper i denne folder.

 

Ettie Dam er frivillig aktivitetsleder for sorggrupper i Helsingør og omegn.

 

Kontakt:
Ettie Dam
25 88 43 66 (bedst midt på dagen)
ettie.dam@gmail.com