Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Claus Jon Jonsen

4075 0441
clausjonsen@hotmail.com

 

Næstformand
Viva Tiernan

Aktivitetsleder, Frivillig familieven
3137 2320
viva.tiernan@gmail.com

 

Kasserer
Lene Mathiasen
Aktivitetsleder, Besøgstjenesten
2331 6374

 

Jens Elsig
Aktivitetesleder, Ferielejr
4027 4305
jens@elsig.net

 

Bjarne Bymose
Aktivitetsleder, Førstehjælp
2221 6018
b.bymose@outlook.com

 

Hanne Worm
Butiksleder
51212460
Worm7@live.dk