Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Claus Jon Jonsen
4075 0441
clausjonsen@hotmail.com

Næstformand
og aktivitetsleder
Doris Dahl Hansen
4921 8371
dorisdh@stofanet.dk

Kasserer
og aktivitetsleder
Bjarne Bymose
2221 6018
b.bymose@outlook.com

Bestyrelsesmedlem
og aktivitetsleder
Lene Mathiasen
4913 1059
lene_v@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
og aktivitetsleder
Trine Lundbak
2699 6665
trinelundbak@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
og butiksansvarlig genbrugsbutikken
Viva Tiernan
3137 2320
viva.tiernan@gmail.com